YAPTIĞIMIZ HİZMETLERİN KAPSAMI
Akça Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak sizlere her türlü hukuksal konuda danışmanlık ve avukatlık hizmeti veriyoruz.Her konuda arayabilirsiniz.
Nazan AKÇA SUBAŞI - Adana Barosu Avukatı 
 
 
ImageAVUKATLIK HİZMETİNİN KAPSAMI

* Kişi veya kurumların hakkında açılmış davaların analizi ve takibi, * Kişi ve kurumların her tür resmi makam ve yargı organları önünde temsili, * Kişi ve kurumlar adına resmi başvuru, * İddia veya savunma dilekçeleri hazırlanması, * Dava öncesi ve dava içi delil toplanması, * Kararların Yargıtay veya Danıştay nezdinde temyizi,

 

HUKUK DANIŞMANLIĞI VE HİZMET KAPSAMI

* Mevcut sözleşme ve iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi, * Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi, * Yeni çıkan kanunlar ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme, * Elektronik ortamda bazı yasal yükümlülüklerin hatırlatılması, * İşçi – işveren ilişkilerinin düzenlenmesi, * Belirli aralıklarla gözden geçirme toplantılarının yapılması,

 
 
 
Sizi ofisimize bekliyoruz...

Avukatlık Hizmetlerinde
BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MISINIZ

Avukat, danışma ile müvekkiline doğru karar vermesi için hukuki problemin alternatif çözüm yollarını, her bir alternatifin yarar ve sakıncalarını gösterir. Uyuşmazlığın, zorunluluk olmadıkça davaya dönüşmesini ve gereksiz çekişmeleri önler. Bu yönden, avukatın danışmanlık görevi, en az mahkemedeki savunma görevi kadar önemlidir.
 
Gelin Görüşelim...
AVUKAT KİMDİR?
Avukat, kişi ya da kurumlar arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların mahkemelerde yasalara uygun olarak, kısa sürede ve güven içinde giderilmesi, bu yolla adaletin gerçekleşmesi için yargıçlara yardımcı olan kişidir.
 
GÖREVLERİ NEDİR?
-Hukuksal sorunlarda ve yasal konularda yorum yapmak,
-Mahkeme ya da yargı yetkilisi bulunan diğer organlar karşısında gerçek ve tüzel kişilere ilişkin hakları dava etmek ve savunmak;
-Adli işleri, resmi dairelerdeki tüm işleri izlemek, bu işlerle ilgili belgeleri düzenlemek,
-Kendisine verilen ya da kendisinin kabul ettiği bir davayı ister kısa, ister uzun zaman aralığını kapsasın, sonuna dek izlemektir.