AİLE HUKUKU
Toplumun en küçük yapı taşı olan aile üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen medeni hukukun bir dalıdır. Aile hukuku evlilik, boşanma, mal rejimleri, velayet, vesayet vb. dalları içeren geniş bir düzenlemeler zincirini içermektedir.