All for Joomla All for Webmasters

Sık Sorulan Sorular

DAVA AÇMAK MASRAFLI MIDIR?

DAVA AÇMAK MASRAFLI MIDIR?

Evet, dava açmak masraflı olabilir. Ülkemizde yargı masrafları Avrupa ülkelerindeki örneklere göre düşüktür. Yine de davanın türüne ve süresine göre masrafların ciddi boyuta gelmesi söz konusu olabilir. Bu konuda hazırlık yapmanız ve muhtemel masrafları önceden öğrenmeniz gerekir. Dava süreci boyunca masraflar kural olarak dava açan kişiden alınır. Masrafı yatırmadığınız takdirde mahkeme ilgili işlemden vazgeçtiğinizi varsayar, bu durum davanıza zarar verebilir.
BENİM ESKİ ADRESİME TEBLİGAT YAPILIRSA NE OLUR?

BENİM ESKİ ADRESİME TEBLİGAT YAPILIRSA NE OLUR?

Yeni adresinizi bildirmek sizin sorumluluğunuzdur. Kendisine veya adresine kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış olan kimse, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan yargı merciine bildirmeye mecburdur. Bu takdirde bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bundan sonra eski adrese çıkarılan tebliğler muhataba yapılmış sayılır.
DAVA AÇARKEN KİMDEN YARDIM ALABİLİRİM?

DAVA AÇARKEN KİMDEN YARDIM ALABİLİRİM?

Dava açmak için bir avukatın yardımına başvurmak en doğrusudur. Bu alanda yeterli bilgiye sahip olduğunuza inanıyorsanız kendiniz de dava açabilirsiniz. Hukukçu olmayan kişilerin yardımıyla hareket etmeniz aleyhinize çok ciddi sonuçlar doğurabileceğinden bu kişilerin yardımına başvurmayınız. Arzuhalci olarak tabir edilen kişilerin yönlendirmesi ile hareket etmenin hak kayıplarına neden olabileceğini unutmayın.
DAVA AÇMADAN ÖNCE NELERİ BİLMEM GEREKİR?

DAVA AÇMADAN ÖNCE NELERİ BİLMEM GEREKİR?

Bir avukat yardımından faydalanmayacak iseniz aşağıdaki soruları kendi kedinize sorunuz; Dava açmak için yeterli bilgiye sahip olduğunuza emin misiniz?Davanızı takip etmek konusunda kararlı mısınız? Dava açtıktan sonra takip etmeyi ihmal etmeniz, davanızın reddedilmesine veya açılmamış sayılmasına neden olabilir. Davanızın olumsuz sonuçlanması halinde ne gibi sonuçlar doğuracağını değerlendirdiniz mi? Bir avukatınız varsa sizi bu konularda tam olarak bilgilendirmesini talep ediniz;Davanızın size maliyeti ne olacaktır? (Dava harcı, masraflar ve avukatlık ücreti vs.) Davayı kaybetmeniz halinde katlanacağınız ek maliyet ne olacaktır? (Tamamlanacak dava harcı, karşı tarafa ödenecek avukatlık ücreti, mahkeme masrafları vs.) Uğradığınız haksızlığın giderilmesi için başvurulabilecek başka hukuki yöntemler var mı?
DAVA DİLEKÇENİZ NASIL OLMALI?

DAVA DİLEKÇENİZ NASIL OLMALI?

Dilekçeniz davada en önemli aracınızdır. Dilekçenizde dava açmanıza neden olan şeyi özlü biçimde anlatmanız gerekir. Gereğinden uzun yazmak, gereksiz ayrıntılara boğmak, davayla ilgisiz konuları, kişileri ve olayları anlatmak davanıza zarar verebilir. Aynı şekilde gereğinden kısa yazılmış, önemli hukuki noktaları atlanmış bir dilekçe de davanıza zarar verebilir. Bu nedenle dilekçenizin özenle hazırlanması gerekir. Dilekçenizi maddeler halinde yazmak, varsa ekler ve delilleri bir liste halinde yazmak ve arkasına ekler ve delilleri sıra numarası ile koymak, yararlı olacaktır.
DAVA NASIL AÇILIR?

DAVA NASIL AÇILIR?

Dava mahkemeye vereceğiniz bir dilekçe ile açılır. Bu dilekçede olması gerekenler aşağıda belirtilmiştir. Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansının, harca tabi değil ise sadece gider avansının tahsil edilmesinden sonra ilgili mahkemeye kayıt olur ve bu tarihte davanız açılmış olur.
DAVALAR UZUN SÜRER Mİ?

DAVALAR UZUN SÜRER Mİ?

Adalet Bakanlığı istatistiklerine göre 2016 yılında bir hukuk davasının karara bağlanması Türkiye genelinde ortalama 209 gün almıştır. Bu süre mahkemelere göre değişiklik göstermektedir.Örneğin 2010 yılında bir dava ortalama olarak;Fikri Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde 544 günde,Asliye Ticaret Mahkemesinde 455 günde,İş Mahkemesinde 446 günde,Aile Mahkemesinde 165 günde,Sulh Hukuk Mahkemesinde 109 günde karara bağlanmıştır.
DAVAMI NEREDE AÇMALIYIM?

DAVAMI NEREDE AÇMALIYIM?

Davalar yetkili ve görevli mahkemelerde açılmalıdır. Hangi tür mahkemenin görevli olduğunu tespit ettikten sonra, hangi yer mahkemesinin yetkili olduğunu da belirlemeniz gerekir. Bu sorunun kısa bir cevabı olmadığı ve hatalı mahkemeye başvurmak zaman, para ve hak kayıplarına yol açabileceği için davanızı açmadan önce bu konuda bir hukukçudan veya hukuk sitemizden ön bilgi olarak yardım almanız faydalı olabilir.
MAHKEME KARARLARINDAN ÖRNEKLER KOYMAK GEREKLİ MİDİR?

MAHKEME KARARLARINDAN ÖRNEKLER KOYMAK GEREKLİ MİDİR?

Dava açmadan önce aynı konuda verilmiş mahkeme kararlarına bakmanız ve dilekçenizi hazırlarken bu kararlardan faydalanmanız yararlı olacaktır. Ancak dilekçe ekinde mahkemeye sunmanız bir zorunluluk değildir. Dayandığınız kararların kesinleşmiş kararlar olması ve tahrif edilmiş kararlardan sakınabilmeniz için mutlaka güvenilir bir kaynaktan alınmış olması gerekir.Bu nedenlede KARARARA.COM Yargıtay İctihat Kararları ve Hukuki bilgi paylaşım plat formumuz bu nedenle siz üyelerimize hicbir menfaat ve cıkar gözetmeden hizmet sunmaktadır.
TÜRK HUKUKUNDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLUMUDUR?

TÜRK HUKUKUNDA AVUKAT TUTMAK ZORUNLUMUDUR?

Hayır. Hukukumuzda avukat tutma zorunluluğu yoktur. Dava açmaya ehliyeti olan herkes kendi davasına ilişkin evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve takip edebilir. Türk hukukunda kanunda sayılan iki istisna dışında (HUMK 70-71, HMK 79-80) avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat her ne kadar kişiler için avukat tutma zorunluluğu yok ise de Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi hükmünce “kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini taşıyan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek” yalnız baroda kayıtlı avukatlar tekeliyle yapılabilen işlemlerdendir. Fakat her işte olduğu gibi tüm hayatınızı etkileyecek bir husus olan dava açma ve/veya hakkınızda dava açılma hallerinde işin erbabı olan ve yıllarını bu meslek için eğitim ve uygulamasına harcamış biz avukatlara vekaleten vermeniz sizin yararınızadır.

Misyonumuz

Müvekkillerimize, beklentilerinin de ötesinde çıkması muhtemel sorunlarını önleyici temellere, düzenlemelere oturtulmasını sağlayan ve uyuşmazlık halinde sürekli, sağduyulu çözüme yönelik koruyucu hukuk prensiplerini uygulamak, yenilikleri takip ederek müvekkillerin taleplerini hızlı ve etkin çözümlerle karşılamaktır.

Vizyonumuz

Bireysel ve kurumsal ölçekli her türlü müvekkil ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte her yönüyle uzmanlaşmış, öncü, dinamik, yenilikçi ve sorun çıkmadan müdahale ilkesi doğrultusunda hareket ederek öncelikle koruyucu hukuk hizmetleri sağlayan, markalaşmış avukatlık büroları arasında yer almaktadır.

Değerlerimiz

- Müvekkillerimize hızla cevap vermek

- Disiplin

- Ticari Yaklaşım Sahibi Olmak

- Proaktiflik

- Girişimcilik

- Yenilikçilik

İletişim Bilgilerimiz

AKÇA Hukuk ve Danışmanlık

Kayalıbağ Mahallesi İnönü Caddesi

Semih İşhanı Kat:2 No:3

Seyhan / ADANA

Gsm: 0(541) 204 56 36

Tel/Fax: 0(322) 363 66 03

Email: akcahukuk001@gmail.com

nazan_akca@windowslive.com